Helikopter på Eskeland

December 13, 2019

Av og til skoger vi i områder langt fra bilvei. Det kan gjøre det vanskelig å frakte tømmeret og avkappet når vi må rydde opp. Denne problemstillingen dukket opp for oss da vi tok en privatjobb på Eskeland. Løsningen ble å frakte tømmeret fra skogen til bilveien med helikopter. Veldig effektivt!

Vi sponser: