Ansatte
klingsheim hogst og hage

Våre ansatte

Njål Folkvord
Daglig leder / Eier og kontaktperson ang. Lyse
932 00 705njal@klingsheim-hage.no
Bjarte Klingsheim Folkvord
Driftsleder
915 93 448bjarte@klingsheim-hage.no
Kristin Gundegjerde
Arbeidsleder
934 53 321kgundegjerde@klingsheim-hage.no
Ewer Cameron
Anleggsleder Hageanlegg
922 44 784ewer@klingsheim-hage.no
Livar Solberg
Prosjektleder tømring
468 39 098livar@klingsheim-hage.no
Håvard T Gjedrem
Prosjektleder Lyse / Skoging
922 44 785havard@klingsheim-hage.no
Roger Handeland
Fagarbeider skogsarbeid
michal@klingsheim-hage.no
Ragnhild Tysdal
Anleggsgartner
michal@klingsheim-hage.no
Eivind Bærheim
Anleggsgartner
michal@klingsheim-hage.no
Olav Malmin
Fagarbeider skogsarbeid
michal@klingsheim-hage.no
Vytautas Stelkys
Fagarbeider skogs- og hagearbeid
michal@klingsheim-hage.no
Lilli Aspøy
Fagarbeider skogsarbeid
michal@klingsheim-hage.no
Geir Helge Helleberg
Fagarbeider skogsarbeid
michal@klingsheim-hage.no
Trine Seldal Nessa
Fagarbeider skogs- og hagearbeid
michal@klingsheim-hage.no
Espen Almås
Fagarbeider skogs- og hagearbeid
michal@klingsheim-hage.no
Fredrik Espedal
Fagarbeider skogs- og hagearbeid
michal@klingsheim-hage.no
Isak Skjørestad
Tømmermann
michal@klingsheim-hage.no
Aleksander Dyrnes Bjerke
Anleggsgartner
michal@klingsheim-hage.no
Lukasz Wisniewski
Steinarbeider
michal@klingsheim-hage.no
Pawel Wisniewski
Steinarbeider
michal@klingsheim-hage.no
Vi sponser: