Trefelling

Trefelling og kompetanse

Vi driver med felling og beskjæring av de fleste typer trær. Vi har lang erfaring både med linjerydding, felling av utfordrende trær og beskjæring.

Innen trefelling innehar Klingsheim Hogst & Hage 17 års erfaring. På vinterhalvåret jobber vi mest for Lyse der vi har ansvaret for linjerydding i avtalte områder. Vi kan kalle oss meget kompetente på dette området. Du som kunde skal være sikker på at vi skal utføre et godt stykke arbeid.

Som anleggsgartner har vi god kompetanse på trefelling, vi har bra utstyr, og du kan alltid stole på at vi kommer til avtalt tid og sted.

Anbefalt sesong for trefelling og beskjæring av trær:

Beskjæring av trær anbefaler vi tar sted mellom oktober – februar. Trefelling anbefaler vi å utføre om vinteren.
Årsaken til at disse ulike periodene anbefales er fordi en bør felle treet da treet ikke er i vekst. Det er da mindre blader på greinene, og ikke mye sevje i trærne på vinterstid. Trefelling bestilles derfor oftest på vinteren. Feller du trær på vinteren er det heller ikke så forstyrrende for fuglelivet.

Måten vi utfører trefelling:

  • Vi klatrer, bruker lift/telescoptruck.
  • Vi jobber sikkert og bruker tau, kile og jekk om det trengs
  • Vi fliser avkapp
  • Vi har stubbfreser for å frese røtter