Steinarbeid

Har du ønske om å fornye uteområdet ditt med stein? Vi hjelper deg gjerne.

Vi i Klingsheim Hogst & Hage har anleggsgartnere som er klar til å bistå deg med steinlegging i hage og gårdsrom. Vi kan hjelpe deg med:

  • Sti eller platting av skifer
  • Belegningsstein i gårdsrom
  • Tråkkheller gjennom hagen
  • Granittkantstein
  • Alle slags murer

Utover dette har vi flinke leverandører som kan legge asfalt.