Lyse

Kontrakt siden 2002 med linjerydding og vedlikehold grøntanlegg. Nettstasjoner, veilys- og lavspentlinjer i: Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal og Time kommuner. 10-22 KV høyspentlinjer i: Randaberg, Stavanger, Sola og Time. 45 trafostasjoner fra: Finnøy/ Hjelmeland til Lysebotn/ Egersund. Diverse Kraftstasjoner og andre eiendommer. Prosjekter i Lysebotn.

Våre tjenester